Valors

Assessorament: Tractament personalitzat i a mida de les característiques de cada client.  ASSEMSA busca una relació directa i permanent amb el client que li permeti proposar, de manera continuada, totes aquelles idees que contribueixin a la millora de la qualitat de gestió i a l’increment dels resultats anant més enllà dels tràmits que l’activitat empresarial requereix.

Innovació: Coneixement profund i extens en les noves tecnologies així com una percepció real del tipus de consumidor actual: segmentat, especialitzat, crític i exigent.

Confiança: Tranquil·litat en el compliment puntual de les obligacions.  Confidencialitat i rigurositat  en la satisfacció de les diferents necessitats de cada moment.  D’aquesta manera l’empresa pot alliberar recursos i temps per  a dedicar-los a la pròpia activitat i la consecució de finalitats i objectius.

Experiència: Més de 20 anys d’experiència ens avalen i ens aporten capacitat de reacció en un mercat tan canviant i dinàmic com l’actual.  Oferim un punt de vista expert i preparat per afrontar els canvis i el ritme d’un entorn en constant evolució.