Constitució empresa

Constitució empresa

Per a constituir una Societat Limitada hem de seguir els següents passos: • Sol·licitar al Registre Mercantil Central la Certificació negativa del nom de la societat. • L’escriptura de constitució de la societat ha de ser atorgada per tots els socis fundadors, els quals han d’assumir la totalitat de les participacions socials.       Haurà d’expressar necessàriament: 1. La identitat del soci o socis. 2. La voluntat de constituir una societat de responsabilitat limitada. 3. Les aportacions que cada soci...

llegeix més